Kỳ phổ

Thi đấu giao hữu Việt Nam – Trung quốc / Vietnam – China xiangqi friendship match

Thực hiện chương trình hợp tác chuyên môn Cờ tướng hàng năm giữa Việt Nam và Trung quốc, từ ngày 20/12 đến 25/12/2009 Đoàn Cờ tướng Trung quốc sang thăm Việt Nam và có các cuộc thi đấu giao hữu với các danh thủ của Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đoàn Trung quốc do Ông Lý Phương Minh – Viện trưởng Côn Minh kỳ viện làm Trưởng đoàn cùng Huấn luyện viên là Bà Tạ Tổ Thụy [...]