Tag - danh thu

Phiên âm tên các kỳ thủ của Trung Quốc và Việt Nam

PHIÊN ÂM TÊN KỲ THỦ TRUNG QUỐC (khi xem trên 01xq) Là một người yêu cờ, nhưng chưa quen với phiên âm hán việt của tên các Kỳ thủ trung quốc. Khi tiếp xúc với internet bạn sẽ có điều kiện để xem được những ván đấu đỉnh cao của những Kỳ thủ hàng đầu. Bạn đã quá quen với tên của họ như Hứa Ngân Xuyên, Hồ Vinh Hoa, Lữ Khâm, Hồng Trí, Tưởng Xuyên, Triệu Hâm Hâm... Nhưng [...]